Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดเวทีประชาคมคนไทยไม่ทิ้งกัน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เวที 4)  
 

      เมื่อวันที่ 6 มิ.ย 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. พันจ่าโทสุนันท์  ทองหงำ ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย และคณะทำงานฯ ได้ออกจัดเวทีประชาคมคนไทยไม่ทิ้งกัน (ครั้งที่ 4) รวมทั้งได้ชี้แจงประเด็น คนไทยไม่ทิ้งกัน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ โดยการจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 4 จะมีการติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสร้างการรับรู้ปรับความคิด ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
      สำหรับการจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 4 ทีมขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับตำบลจะเริ่มลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในพื้นที่ในช่วงระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 61 เพื่อทำการกำหนดกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถดำเนินการเองได้และร่วมมือกันปฏิบัติ โดยมีกำหนดการดังนี้
       วันที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านเหนือ (หมู่ที่ 1) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       วันที่ 8 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านเนินสว่าง (หมู่ที่ 2) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       วันที่ 9 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านนครไทย (หมู่ที่ 3) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       วันที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านหนองน้ำสร้าง (หมู่ที่ 4) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       วันที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านหนองลาน (หมู่ที่ 5) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       วันที่ 12 มี.ค. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านหัวร้อง (หมู่ที่ 6) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       วันที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านคลองจิก (หมู่ที่ 7) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       วันที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านน้ำพาย (หมู่ที่ 8) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       วันที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านนาหัวเซ (หมู่ที่ 9) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
       วันที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านด่าน (หมู่ที่ 10) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       วันที่ 17 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านโนนจันทร์ (หมู่ที่ 11) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านสายทอง (หมู่ที่ 12) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
       วันที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 08.30.00-16.30 น. ได้ออกจัดเวทีประชาคม ณ บ้านใหม่แสนสุข (หมู่ที่ 13) ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก      
       สำหรับปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนได้เสนอมานั้น ทางคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ รับมาเพื่อจะได้นำเสนอเพื่อทำการแก้ไขต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 14.17 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 98 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player