หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ป้ายไวนิลรายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (Annual-Report-2019) [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ป้ายไวนิลรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [ 23 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
การรายงานผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญฯในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) [ 29 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 17 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)  
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-987