หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นายเอกชัย โศจิวิศาล
นายกเทศมนตรี
 
 


นายบุญเชิด ตุ่นนิ่ม
รองนายกเทศมนตรี


นางไพบูลย์ หมากผิน
รองนายกเทศมนตรี


นายบุญเริ่ม คำป้อ
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายโพยม จ๊อดดวงจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988