หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นายเอกชัย โศจิวิศาล
นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย
081-9530652
 
 


นายจิตรกร แก้วมาลัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลนครไทย
093-1376767


นายบุญเชิด ตุ่นนิ่ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนครไทย
093-1376797


นายธนาตย์ หวีวงษ์มา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนครไทย
0930458494


นางปราณี จิตตะธรรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนครไทย
098-7498912
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652