หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
ติดต่อเทศบาล
 
ที่อยู่ : เลขที่ 411 หมู่ที่ 3 ถ.ย่าเสือง ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 055-388014 , 098-7498910
โทรสาร : 055-388-988
Website : www.nakhonthai.go.th
Email : Email : info@ nakhonthai.go.th
Facebook : www.facebook.com/tessabannakhonthai
 


 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคณะผู้บริหารและหน่วยงานภายใน