หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
ติดต่อเทศบาล
 
ที่อยู่ : เลขที่ 411 หมู่ที่ 3 ถ.ย่าเสือง ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 055-388-987
โทรสาร : 055-388-988
Website : www.nakhonthai.go.th
Email : Email : info@ nakhonthai.go.th
Facebook : www.facebook.com/tessabannakhonthai
 


 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคณะผู้บริหารและหน่วยงานภายใน
 
 
นายกเทศมนตรี 081-953-0652
 
รองนายกเทศมนตรี 1 093-137-6767
 
รองนายกเทศมนตรี 2 093-137-6797
 
ปลัดเทศบาล 081-953-0653
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 098-749-8912
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 098-749-8913
 
สำนักปลัดเทศบาล 055-388-014 , 098-749-8910
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 055-388-301 , 098-749-8939
 
กองการศึกษา 055-388-999 , 089-995-4891
 
กองคลัง (แฟกซ์) 055-388-988 , 098-749-8893
 
กองช่าง 055-388-013 , 098-749-8971
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 055-388-302 , 098-749-8919
 
งานทะเบียนราษฎร 055-388-989
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 055-388-228
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลตำบล นครไทย
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652