หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าพร้อมขา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตู้ ๑๒ ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รายการฟิล์มกรองแสง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บษ ๔๕๘๘ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างจัดสถานที่ท่าน้ำลอยกระทง บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ ๑๓ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988