หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บว ๔๗๙๑ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว ๙๐๘๗ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๘๕๐๖ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พนักงานประจำรถขยะ) (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งานขับรถยนต์ขนขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พนักงานประจำรถขยะ) (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พนักงานประจำรถขยะ) (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พนักงานประจำรถขยะ) (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พนักงานประจำรถขยะ) (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พนักงานประจำรถขยะ) (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พนักงานประจำรถขยะ) (ทดแทนรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความสะอาด (ตลาดสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด (จ้างต่อรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652