หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำกระเป๋าผ้าดิบสีขาวพร้อมหูหิ้ว (โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมพื้นที่ตั้งกองบำบัดขยะ (จ้างเหมารถแบ็คโฮขนย้ายกองขยะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างทำตรายาง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและงานอื่นๆพิพิธภัณฑ์เมืองนครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988