หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำตรายาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและปรับปรุงการบริการในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๒๙๓๑ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๖๐-๐๐๖๐ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒ ๕๘ ๐๐๐๘ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (นั่งร้าน จำนวน ๑๔ ชุด) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๐๖ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนสายบ้านนายพัน มากดี ถึงถนนศรีอินทราทิตย์ ซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำสร้าง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยตามภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยตามภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๒๐ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-987