หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายชยานันท์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ ๕๓๖๗ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและปรับปรุงการบริการในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางตั้งแต่สามแยกถนนบ้านนายสุวรรณ เพชรบูรณ์ หมู่ที่ 2 ถึงที่ดินเทศบาล (บริเวณที่คัดแยกขยะ) (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายกล่ำ ร่อนในเมือง ถึงไร่นางเภา สุขมามอญ หมู่ที่ 9 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากหนองทองถึงนานายปิน อ่อนศรี (ร้องแก่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บว ๔๗๙๑ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ ทะเบียนครุภัณฑ์ หมายเลข ๐๖๘-๕๕-๐๐๐๓ และหมายเลข ๐๖๘-๖๐-๐๐๐๕ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนน จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๐๖ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บษ ๔๕๘๘ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๐๗ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือและป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลนครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตผสมหินใหญ่คลองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652