หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดทำเอกสารงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดทำแผนที่แม่บทงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลนครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล/งานผลิตและพิมพ์เอกสาร ตามภารกิจของงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๕๔ พิษณุโลก ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางตั้งแต่บริเวณถนนสายบ้านนายวันชัย อุ่นไพร ถึงไร่นางถนอม ทองไหม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายศรีอินทราทิตย์ 11 ถึงบ้านนายถนอม มุกดา หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายปอย แซวหิว หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก (ดีเซล)) หมายเลขทะเบียน ผค-๑๘๘๐ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เตาเผาขยะ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๐๖ พิษณุโลก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๒๐ พิษณุโลก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม ) ประเภทนมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนครไทย และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนครไทย (สพฐ) จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 64
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652