หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ (อีแต๋น) หมายเลขทะเบียน ฆข ๑๘๔๓ พิษณุโลก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บว-4791 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายปอย แซวหิว หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายช่วยเหลือคนตกน้ำ) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3506 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1120 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและช่วยจัดเก็บภาษี งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณที่นางบัวไร คงหนองลาน ถึงที่ดินนายบัญชา มายอด (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การต้อนรับส่วนหน้า ตามภารกิจของงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลนครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด ตามภารกิจของ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด ตามภารกิจของ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 64
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652