หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บึงระมาณ   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการ ทะเบียน บล 4633 พิษณุโลก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.บึงระมาณ   จ้างทำอาหารจัดเลี้ยงอาหารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.บึงระมาณ   ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี นักเรียน ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บึงระมาณ งานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.บางระกำ   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ขาแขวนโทรทัศน์แบบล้อเลื่อน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.บางระกำ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ทรายถม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.บางระกำ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.บางระกำ   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.วงฆ้อง   จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.วงฆ้อง   จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.บึงพระ   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยชลวิสูตร หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก 26 พ.ย. 2564
อบต.ชุมแสงสงคราม   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจ Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.บ่อภาค   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.บ้านดง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาจูม จำนวน 1 โครงการ จำนวน 47 คน งวดเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.วังน้ำคู้   ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.บางระกำเมืองใหม่   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเ่บียน กจ-853 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.บางระกำเมืองใหม่   ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Premix) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
ทต.บางระกำเมืองใหม่   ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Premix) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,616
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652