หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บางระกำ   จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนางน้อง ภาระโท (ชุมชนหัวถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทต.บางระกำ   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 เครื่อง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทต.บางระกำ   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทต.บางระกำ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทต.บางกระทุ่ม   จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายริมคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 614 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.มะต้อง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.วงฆ้อง   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.วัดพริก   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 15 ก.ย. 2564
อบต.สมอแข   ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.สมอแข   ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.งิ้วงาม   จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6528 ครุภัณฑ์หมายเลข อต.011 43 001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.ชุมแสงสงคราม   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านห้วงกระได - คลองลึก) หมู่ที่ ๖ บ้านห้วงกระได ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก 15 ก.ย. 2564
อบต.ชุมแสงสงคราม   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที่ 9 บ้านตระแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.ชุมแสงสงคราม   จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 43 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.ชุมแสงสงคราม   จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตค 8412 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.ชุมแสงสงคราม   จ้างเปลี่ยนกระจกด้านหน้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กท 7900 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.ชุมแสงสงคราม   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.บ้านกลาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ 2 ช่อง หมู่ที่ 20 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,443
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652