หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)