หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/o... สามารถเข้าผ่านทางเมนูหลักข้อมูลหน่วยงาน - และคลิกที่เมนูย่อยโครงสร้างองค์กร ซึ่งเมนูจะอยู่ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/b... https://www.nakhonthai.go.th/s... ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมืองจะอยู่ในเมนูหลักบุคลากร สามารถคลิกที่ปุ่มบุคลากรได้เลย หรือ จะเข้าผ่านทางเมนูย่อยคณะผู้บริหารก็ได้เช่นกัน ส่วนข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ จะอยู่ในเมนูย่อยหัวหน้าส่วนราชการ


o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... หัวข้ออำนาจหน้าที่จะอยู่ภายใต้เมนูเกี่ยวกับเทศบาล สามารถคลิกที่เมนูอำนาจหน้าที่ เพื่อเข้าสู่ข้อมูลที่ทางเทศบาลได้ทำการเผยแพร่ไว้ โดยมีลักษณะเป็นไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าดูข้อมูลได้โดยคลิกเลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะอยู่ภายใต้เมนูหลักแผน (Planning) โดยเมนูดังกล่าวจะอยู่บริเวณส่วนกึ่งกลางของหน้าแรกเว็บไซต์ ทางด้านซ้ายมือ


o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/c... ข้อมูลการติดต่อจะอยู่ในเมนูเกี่ยวกับเทศบาล สามารถคลิกเข้าดูข้อมูลได้ผ่านทางเมนูติดต่อเทศบาล
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... เมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าได้ผ่านทางเมนูระเบียบ - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ส่วนเกือบล่างสุดของเว็บไซต์ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะมีการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล โดยไฟล์ที่ทำการเผยแพร่จะมีลักษณะเป็นไฟล์ PDF
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/n... https://www.nakhonthai.go.th/n... เมนูข่าวประชาสัมพันธ์จะอยู่ภายใต้เมนูข่าวสาร จากนั้นเข้าผ่านทางเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อเข้าไปแล้วจะพบข้อมูลการลงข่าวต่าง ๆ โดยจะเรียงข่าวตามการอัปโหลดล่าสุดจากบนลงไปล่าง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/w... สามารถเข้าได้ในหัวข้อกระดานสนทนา โดยจะอยู่ภายใต้เมนูหลักอย่างบริการประชาชน สามารถตั้งกระทู้ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามได้ หัวข้อกระดานสนทนาจะอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์
o9 Social Network https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.facebook.com/tessa... เฟสบุ๊คของทางเทศบาลสามารถเข้าผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์ จะมีปุ่มรูปเฟสบุ๊ค จะอยู่ส่วนด้านซ้ายของเว็บไซต์ เลื่อนลงมาจนเกือบถึงส่วนล่างสุดของเว็บ และยังสามารถเข้าโดยการสแกน qr code บนหน้าเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เพจเฟสบุ๊คของทางเทศบาล
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักระเบียบ - คลิกเลือกประกาศ - เลือกประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF ไว้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักแผน - คลิกเลือกแผนการดำเนินงาน - เลือกแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF ไว้
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถกดเข้าดูข้อมูลได้โดยเลือกที่เมนูรายงาน - เลือกเมนูย่อยรายงานผลการกำกับติดตาม
- คลิกเลือกรายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดไว้เป็นไฟล์ PDF
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถกดเข้าดูข้อมูลได้โดยเลือกที่เมนูรายงาน - เลือกเมนูย่อยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
- คลิกเลือกรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดไว้เป็นไฟล์ PDF
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถกดเข้าดูข้อมูลได้โดยเลือกที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน - คลิกเลือกเมนูย่อยคู่มือการปฏิบัติงาน - คลิกเลือกคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดไว้เป็นไฟล์ PDF
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... ในหัวข้อนี้เข้าดูข้อมูลได้โดยเลือกที่เมนูคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยจะอยู่ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับเทศบาล เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะเจอคู่มือต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอนก่อนจะเข้ามารับบริการจากทางเทศบาลได้
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถกดเข้าดูข้อมูลได้โดย เลือกที่เมนูหลักรายงาน - เลือกเมนูย่อยสถิติ - เลือกข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถกดเข้าดูข้อมูลได้โดย เลือกที่เมนูหลักรายงาน - เลือกเมนูย่อยรายงานอื่น - เลือกความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนครไทย โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o18 E-Service https://www.nakhonthai.go.th/h... https://forms.gle/7cZhCcq3VnfR... https://forms.gle/cjwgLF1G4oxt... https://forms.gle/RgnZbhaR9BJe... จะอยู่บริเวณด้านล่างสุดของเว็บไซต์ก่อนถึง footer ของเว็บ โดยจะมีให้คลิกเลือกอยู่ สามปุ่ม เมื่อคลิกเลือกแล้วจะเชื่อมโยงออกไปสู่เว็บภายนอก (google form) สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้โดยไม่ต้องเดินทางมาแจ้งที่สำนักงานเทศบาล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถกดเข้าดูข้อมูลได้โดยเลือกที่เมนูหลักแผน - เลือกเข้าจากเมนูย่อยแผนการจัดหาพัสดุ - เลือกเข้าหัวข้อประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยข้อมูลที่เผยแพร่ไว้ในลักษณะเป็นไฟล์ PDF
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/n... www.nakhonthai.go.th/news_deta... สามารถกดเข้าดูข้อมูลได้โดยเลือกที่เมนูหลักข่าวสาร - เลือกเข้าจากเมนูย่อยข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -เลือกเข้าหัวข้อประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (Cab) โดยเมนูจะอยู่ภายใต้เมนูหลักข่าวสาร เมื่อคลิกเข้าไปจะพบข้อมูลที่เผยแพร่ไว้ในลักษณะเป็นไฟล์ PDF
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถกดเข้าดูข้อมูลได้โดยเลือกที่เมนูหลักรายงาน - เลือกเข้าเมนูย่อยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) โดยเมนูจะอยู่ภายใต้เมนูหลักรายงาน เป็นการเรียงการเผยแพร่จากประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึง ประจำเดือนมีนาคม 2566 เมื่อคลิกเข้าไปจะพบข้อมูลที่เผยแพร่ไว้ในลักษณะเป็นไฟล์ PDF
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถกดเข้าดูข้อมูลได้โดยเลือกที่เมนูหลักรายงาน - เลือกเข้าจากเมนูย่อยรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.) -คลิกไปที่หัวข้อเรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 เมื่อคลิกเข้าไปจะพบข้อมูลที่เผยแพร่ไว้ในลักษณะเป็นไฟล์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักการบริหารบุคคล - คลิกเลือกนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - คลิกเลือกนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักการบริหารบุคคล - คลิกเลือกการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - คลิกเลือกการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถกดเข้าดูข้อมูลได้โดยเลือกที่เมนูหลักบุคลากร - คลิกเมนูย่อยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักรายงาน
- คลิกเลือกรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - คลิกเลือกรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
 
  (1)     2   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652