หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักบริการประชาชน - คลิกเลือกศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน - คลิกเลือกคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/c... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักบริการประชาชน - คลิกเลือกร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักรายงาน - คลิกเลือกการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - คลิกเลือกสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/n... https://www.nakhonthai.go.th/n... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักข่าวสาร  - คลิกเลือกกิจกรรม - คลิกเลือกเทศบาลตำบลนครไทยจัดการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นเนื้อหาข่าว และไฟล์ภาพ
และ
สามารถเข้าได้จากเมนูหลักรายงาน
- คลิกเลือกรายงานอื่นๆ - คลิกเลือกสรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... - เป็นการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบภาพสไลด์ โดยจะอยู่บริเวณส่วนถัดจากส่วนบนสุดของหน้าแรกของเว็บไซต์ และสามารถเข้าได้จากเมนูหลักระเบียบ - คลิกเลือกประกาศ
- เลือกประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ ฯ ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/n... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักข่าวสาร
- คลิกเลือกกิจกรรม - คลิกเลือกเทศบาลตำบลนครไทยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Poilcy โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นภาพข่าวกิจกรรม
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักรายงาน - คลิกเลือกการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน - คลิกเลือกรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักรายงาน
- คลิกเลือกการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน - เลือกการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักรายงาน
- คลิกเลือกการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน - เลือกการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักแผน - คลิกเลือกแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต - 1.เลือกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลนครไทย พ.ศ.2566-2570 และ2.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลนครไทย โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักรายงาน
- คลิกเลือกการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต - คลิกเลือกรายงานผลดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ (ลงวันที่ 11 เมษายน 2566) โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูหลักรายงาน
- คลิกเลือกการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - คลิกเลือกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน (ลงวันที่ 12 มกราคม 2566) โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูระเบียบ - คลิกเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - คลิกเลือกหัวข้อประมวลจริยธรรมผู้บริหาร, ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/n... สามารถเข้าได้จากเมนูการบริหารบุคคล - คลิกเลือกการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - คลิกเลือกหัวข้อการขับเคลื่อนจริยธรรม ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูบริหารทรัพยากรบุคคล - คลิกเลือกการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - คลิกเลือกหัวข้อรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... สามารถเข้าได้จากเมนูรายงาน - คลิกเลือกการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน - คลิกเลือกหัวข้อรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2565 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.nakhonthai.go.th/h... https://www.nakhonthai.go.th/p... https://www.nakhonthai.go.th/p... - QR code แบบวัด EIT เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบภาพสไลด์ โดยจะอยู่บริเวณส่วนถัดจากส่วนบนสุดของหน้าแรกของเว็บไซต์
- สามารถเข้าได้จากเมนูรายงาน - คลิกเลือกการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน - คลิกเลือกหัวข้อรายงานการดำเนิการตามมาตรการ/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยข้อมูลจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ PDF
 
   1     (2)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652