หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
ผู้นำชุมชน
 
 


นายสมใจ มาปัญญา
กำนันตำบลนครไทย
 
 


นางปราณี หันจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และ
ประธานชุมชนหมู่ 1


นายสมใจ มาปัญา
ประธานชุมชนหมู่ที่ 2


นางสาวกัลยากร วงค์ไข่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และ
ประธานชุมชนหมู่ 3


นายมานะ ดีจริง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ
ประธานชุมชนหมู่ที่ 4


นางจีราภรณ์ สุราษฎร์มณี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และ
ประธานชุมชนหมู่ 5


นางโบตั๋น แก้วสีทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และ
ประธานชุมชนหมู่ 6


นางนพรัตน์ น้ำเย็น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นางยุพิน มุ่นเชย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และ
ประธานชุมชนหมู่ 8


นายสเอ อ้นสอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652