หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 


นายจิตรกร แก้วมาลัย
ประธานสภาเทศบาล
 


นายดำรงค์ หมีดง
รองประธานสภาเทศบาล


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายประสิทธิ์ บุญล้ำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุบิล นนทะโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวสันต์ อ่อนศรี
สมาชิกสภาเทศบาล


นางเรณู บัวสิงคำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายภูมิภาค คงหนองลาน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจักริน มุ่นเชย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทัศนะ คำปั้น
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสัมฤทธิ์ พึ่งเขียวแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพยุง ทองพูน
สมาชิกสภาเทศบาล


นางนภารัตน์ อมรรุ่งรัศมี
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988