หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  
 

   วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเขาช้างล้วง 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยี ชั้น 2 เทศบาลตำบลนครไทย นายทัศนะ คำปั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลนครไทย เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีนายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนครไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครไทย เข้าร่วมครบองค์ประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องญัตติเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบ/อนุมัติ ดังนี้
   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
    - ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2/2567 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
   เรื่อง ญัตติเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบ/อนุมัติ
    - เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายกัลยาณี หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพาย - หมู่ที่ 10 บ้านด่าน ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 500,000 บาท (กองช่าง) มีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลากิจ 1 เสียง เป็นเอกฉันท์
     - เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยลิงโทน หลังโรงเรียนนครไทย หมู่ที่ 2  ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 258,000 บาท (กองช่าง) มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ลากิจ 1 เสียง เป็นเอกฉันท์
     - เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการ โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สายน้ำพาย ซอย 3 บ้านน้ำพาย  หมู่ที่ 8  ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 453,000 บาท      (กองช่าง) มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ลากิจ 1 เสียง เป็นเอกฉันท์
     - เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการ โครงการขยายทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กฝายกกมะค่า บ้านด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 81,800 บาท (กองช่าง)  มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ลากิจ 1 เสียง เป็นเอกฉันท์
     - เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการ โครงการปรับปรุงอุโมงค์ท่อเหลี่ยม บ้านน้ำพาย หมู่ที่ 8 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 93,000 บาท (กองช่าง) มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ลากิจ 1 เสียง เป็นเอกฉันท์
    - เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ท่อเหลี่ยม (Box Culvert) สาย พล.2013 หมู่ที่ 7  บริเวณตรงข้ามศูนย์โตโยต้า สาขานครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 1,550,000 บาท (กองช่าง) มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ลากิจ 1 เสียง เป็นเอกฉันท์

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2567 เวลา 16.01 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/28

ลำดับภาพที่ 2/28

ลำดับภาพที่ 3/28

ลำดับภาพที่ 4/28

ลำดับภาพที่ 5/28

ลำดับภาพที่ 6/28

ลำดับภาพที่ 7/28

ลำดับภาพที่ 8/28

ลำดับภาพที่ 9/28

ลำดับภาพที่ 10/28

ลำดับภาพที่ 11/28

ลำดับภาพที่ 12/28

ลำดับภาพที่ 13/28

ลำดับภาพที่ 14/28

ลำดับภาพที่ 15/28

ลำดับภาพที่ 16/28

ลำดับภาพที่ 17/28

ลำดับภาพที่ 18/28

ลำดับภาพที่ 19/28

ลำดับภาพที่ 20/28

ลำดับภาพที่ 21/28

ลำดับภาพที่ 22/28

ลำดับภาพที่ 23/28

ลำดับภาพที่ 24/28

ลำดับภาพที่ 25/28

ลำดับภาพที่ 26/28

ลำดับภาพที่ 27/28

ลำดับภาพที่ 28/28
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652