หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายจิตรกร แก้วมาลัย ประธานสภาเทศบาลตำบลนครไทย ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม 10 คน และลากิจ 1 คน
        เวลา 10.00 น.ประธานสภาเทศบาลได้เปิดการประชุม โดยวาระที่ 1 ประธานสภาเทศบาล ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลลากิจ 1 ราย ได้แก่ นายภูมิภาค คงหนองลาน ต่อจากนั้นเป็นวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน 9 เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา (กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
       เวลา 11.00 น. ปิดการประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 11.42 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player