หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน  
 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เทคโนโลยี นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเด็กนครไทยหัวใจพอเพียง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชานได้ศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้ความเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตสำนึกให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง หยุดตามค่านิยมที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประธานในพิธีได้มอบประกาศเกียรติคุณให้บุคคลที่ปฏิบัติตน และมีวิถีชีวิตตามแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ราย ได้แก่ นายโพยม จ๊อดดวงจันทร์ บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาหัวเซ ตำบลนครไทย และนายสำเนียง แต่งเนตร บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 9 บ้านนาหัวเซ
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจาก 3 โรงเรียน  ได้แก่   นักเรียนโรงเรียนนครไทยวิทยาคม จำนวน 26 คน  ควบคุมโดยนายทวีป  เคลือบพ่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทยวิทยาคม, นางสาวชนัญธิดา อุปจักร์  ครูโรงเรียนนครไทยวิทยาคม, โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง  จำนวน 18 คน ควบคุมโดยนางสาวจุรีรัตน์ เกิดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง, นายต้นตระกูล เทศคลัง ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง, โรงเรียนบ้านหนองลาน จำนวน 19 คน  รวม 63 คน
งานพัฒนาชุมชน  กองวิชาการและแผนงาน  ได้นำผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 9 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนผลไม้ของนายสำเนียง แต่งเนตร ซึ่งในบริเวณสวนผลไม้ประกอบไปด้วยต้นมะม่วง, มะนาว, มะละกอ, บ่อเลี้ยงลูกกบ ฯลฯ และไร่ของนายโพยม จ๊อดดวงจันทร์ มีพื้นที่ 18 ไร่  ประกอบด้วยต้นสัก, ต้นยาง  รวมแล้วเกือบ 1,000 ต้น, แหล่งผลิตแก๊สด้วยมูลสัตว์, คอกสุกร และการเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
ทางด้านวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย ได้แก่ นางสาวเปรมจิต โทนะบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เยาวชนกับการดำเนินชีวิตที่สวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียง, วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งต้นเอง, เยาวชนกับความพอเพียง, สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 15.45 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player