หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562  
 

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  นายเอกชัย  โศจิวิศาล  นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย  เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว  รุ่นที่ 2    ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครไทย  เทศบาลตำบลนครไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในตำบลนครไทย  ซึ่งมีทั้งประเพณีวัฒนธรรม,  โบราณสถาน,  โบราณวัตถุ,  อนุสาวรีย์ฯ,  พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ,  ต้นจำปาขาวรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี, เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงได้จัดการอบรม 2 วัน  คือระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น  ซึ่งรุ่นที่ 2  นี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5,  6   และมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ   เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน  เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว  จะได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ด้วยความภาคภูมิใจ อีกทั้งจะได้ช่วยกันส่งเสริมและสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป  และเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบในโอกาสต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 10.45 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player