หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร. และศึกษาดูงาน  
 

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกชัย  โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย เป็นประธาน เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร. และศึกษาดูงาน โดยมีคณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภาเทศบาล,  หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เทคโนโลยี (ชั้น 2)  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ในการปฎิบัติภารกิจหน้าที่ อปพร.ให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน
       สำหรับกิจกรรมในการอบรมมีดังนี้  เวลา 09.30 น.  รับฟังการบรรยายในหัวข้อ   “ภารกิจและอุดมการณ์ อปพร. โดย จ.ส.อ.นรินทร์  นาแพง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) และเวลา 13.00 น.  รับฟังการบรรยายในหัวข้อ\\\"การพัฒนาศูนย์ อปพร. โดยนายชัยวัฒน์  ประดับเพชร ปลัดอำเภออวุโส (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นวิทยากร
       สำหรับการศึกษาดูงานมีดังนี้
       ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ อปพร. อบต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ  และ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ อปพร. ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์
       ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ อปพร. อบต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์
       ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ และการป้องกันจากสัตว์เลื้อยคลาน ทต.บ้านใหม่ อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 11.07 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 129 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988