หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคืนหนองน้ำใส  
 

         เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช คืนหนองน้ำใส ณ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ หมู่ที่ 7 บ้านคลองจิก ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำจัดผักตบชวา, วัชพืช และพืชน้ำซึ่งเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำ  ทำให้ทางเดินของน้ำเกิดการตื้นเขิน  และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ คลองจิก, หนองทอง และหนองขวัญ  ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค, เลี้ยงสัตว์ และทำการเกษตร ในการเปิดโครงการครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, บุคลากรในเทศบาลฯ, ผู้นำหมู่บ้าน, ประธานชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 14.04 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988