หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสูงวัยใส่ใจสุขภาพ  
 

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย ประจำปี 2562 โรงเรียนสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เทศบาลตำบลนครไทย
          นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย ได้ให้โอวาทว่า เทศบาลตำบลนครไทยได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย(โรงเรียนสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ) โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย, ด้านสังคม, ด้านสติปัญญา, ด้านพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข โดยมีนักเรียนผ่านการฝึกอบรม จำนวน 90 คน
          เทศบาลตำบลนครไทยขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้นำอาหารและผลไม้มาเลี้ยงนักเรียนผู้สูงอายุ มา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 15.18 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/77

ลำดับภาพที่ 2/77

ลำดับภาพที่ 3/77

ลำดับภาพที่ 4/77

ลำดับภาพที่ 5/77

ลำดับภาพที่ 6/77

ลำดับภาพที่ 7/77

ลำดับภาพที่ 8/77

ลำดับภาพที่ 9/77

ลำดับภาพที่ 10/77

ลำดับภาพที่ 11/77

ลำดับภาพที่ 12/77

ลำดับภาพที่ 13/77

ลำดับภาพที่ 14/77

ลำดับภาพที่ 15/77

ลำดับภาพที่ 16/77

ลำดับภาพที่ 17/77

ลำดับภาพที่ 18/77

ลำดับภาพที่ 19/77

ลำดับภาพที่ 20/77

ลำดับภาพที่ 21/77

ลำดับภาพที่ 22/77

ลำดับภาพที่ 23/77

ลำดับภาพที่ 24/77

ลำดับภาพที่ 25/77

ลำดับภาพที่ 26/77

ลำดับภาพที่ 27/77

ลำดับภาพที่ 28/77

ลำดับภาพที่ 29/77

ลำดับภาพที่ 30/77

ลำดับภาพที่ 31/77

ลำดับภาพที่ 32/77

ลำดับภาพที่ 33/77

ลำดับภาพที่ 34/77

ลำดับภาพที่ 35/77

ลำดับภาพที่ 36/77

ลำดับภาพที่ 37/77

ลำดับภาพที่ 38/77

ลำดับภาพที่ 39/77

ลำดับภาพที่ 40/77

ลำดับภาพที่ 41/77

ลำดับภาพที่ 42/77

ลำดับภาพที่ 43/77

ลำดับภาพที่ 44/77

ลำดับภาพที่ 45/77

ลำดับภาพที่ 46/77

ลำดับภาพที่ 47/77

ลำดับภาพที่ 48/77

ลำดับภาพที่ 49/77

ลำดับภาพที่ 50/77

ลำดับภาพที่ 51/77

ลำดับภาพที่ 52/77

ลำดับภาพที่ 53/77

ลำดับภาพที่ 54/77

ลำดับภาพที่ 55/77

ลำดับภาพที่ 56/77

ลำดับภาพที่ 57/77

ลำดับภาพที่ 58/77

ลำดับภาพที่ 59/77

ลำดับภาพที่ 60/77

ลำดับภาพที่ 61/77

ลำดับภาพที่ 62/77

ลำดับภาพที่ 63/77

ลำดับภาพที่ 64/77

ลำดับภาพที่ 65/77

ลำดับภาพที่ 66/77

ลำดับภาพที่ 67/77

ลำดับภาพที่ 68/77

ลำดับภาพที่ 69/77

ลำดับภาพที่ 70/77

ลำดับภาพที่ 71/77

ลำดับภาพที่ 72/77

ลำดับภาพที่ 73/77

ลำดับภาพที่ 74/77

ลำดับภาพที่ 75/77

ลำดับภาพที่ 76/77

ลำดับภาพที่ 77/77
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988