หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชน  
 

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทย กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปีขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครไทย เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทย ตามวาระ และรับสมัครคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทยเข้าใหม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนของเทศบาลฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในจังหวัด รวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอ ในการพัฒนาเยาวชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม และเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกัน  ในการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมการเชื่อมโยงนี้จะอยู่ในรูปการจัดองค์กรที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ภายใต้ข้อบังคับซึ่งจัดทำด้วยความเห็นชอบของผู้แทนเยาวชนในจังหวัด
          ในการประชุมสามัญครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทยเข้าใหม่ เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
          ประธาน นางสาวเดือนเฉลิม โสตถิถาวร (ปูเป้)
          รองประธาน นางสาวไอยดา ปราณี (ไอซ์)
          รองประธาน เด็กหญิงมนัสนิตย์ นนทโคตร (อีฟ)
          เลขานุการ นางสาววรรณธิดา หวีวงมา (จี้) เด็กหญิงพิชชาพร ช้างบาง (แพรว)
          เหรัญญิก นางสาวบวรลักษณ์ ชูเขียว (มิ้น) เด็กหญิงกรฤษมล คงหนองลาน (ผิง)
          ฝ่ายทะเบียน เด็กหญิงเนตรนุกูล สังข์ศิริ (เมี่ยง) เด็กหญิงนฤมล สีแสง (นาเดียร์)
          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เด็กหญิงพิมพ์นิภา บัวสิงคำ (เบียร์) เด็กหญิงณัฐธิดา ปานเขียว (เวียร์)
          ฝ่ายสวัสดิการสังคม เด็กหญิงอรนิภา มีควร (แบม) เด็กหญิงนภัสสร ศิริสานต์ (เฟิร์น)
          ฝ่ายการศึกษา เด็กหญิงรินลดา ตันวิไล (อิม) เด็กหญิงเมษญา อินทร์รุ่ง (ใบพริก)
          ฝ่ายการกีฬา เด็กชาย ธัชพล สิ้วอินทร์ (ป้อง) เด็กชายพิชาภพ 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 13.57 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player