หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
 

         เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายจิตรกร แก้วมาลัย ประธานสภาเทศบาลตำบลนครไทย ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม 11 คน  
         เวลา 09.30 น.ประธานสภาเทศบาลได้เปิดการประชุม โดยมีญัติที่สำคัญดังนี้  
         1).เรื่อง ญัตติเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบ/พิจารณาอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักปลัดเทศบาล, งานป้องกันฯ, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษา, กองวิชาการและแผนงาน โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  
         2).เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณเชื่อมต่อกับหมู่ที่ 2 ถึงถนนสายบ้านนางกมลมาศ มีสุขโข หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 2,386,000 บาท)(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง
         3).เรื่อง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  จำนวนเงิน 154,000 บาท)(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง
         4).เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการต่อเติมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ก่อสร้างสระน้ำ) จำนวนเงิน 152,000 บาท)(กองการศึกษา) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง
         5).เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง
         6).เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักปลัดเทศบาล, งานป้องกันฯ, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษา, กองวิชาการ โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  
         7).เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณเชื่มต่อกับหมู่ที่ 2 ถึงถนนสายบ้านนางกมลมาศ มีสุขโข หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 2,386,000 บาท)(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  
         8).เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  จำนวนเงิน 154,000 บาท)(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง
         9).เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการต่อเติมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ก่อสร้างสระน้ำ) จำนวนเงิน 152,000 บาท)(กองการศึกษา) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 15.42 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/21

ลำดับภาพที่ 2/21

ลำดับภาพที่ 3/21

ลำดับภาพที่ 4/21

ลำดับภาพที่ 5/21

ลำดับภาพที่ 6/21

ลำดับภาพที่ 7/21

ลำดับภาพที่ 8/21

ลำดับภาพที่ 9/21

ลำดับภาพที่ 10/21

ลำดับภาพที่ 11/21

ลำดับภาพที่ 12/21

ลำดับภาพที่ 13/21

ลำดับภาพที่ 14/21

ลำดับภาพที่ 15/21

ลำดับภาพที่ 16/21

ลำดับภาพที่ 17/21

ลำดับภาพที่ 18/21

ลำดับภาพที่ 19/21

ลำดับภาพที่ 20/21

ลำดับภาพที่ 21/21
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988