หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
 

         เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายจิตรกร แก้วมาลัย ประธานสภาเทศบาลตำบลนครไทย ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม 11 คน  
         เวลา 09.30 น.ประธานสภาเทศบาลได้เปิดการประชุม โดยมีญัติที่สำคัญดังนี้  
         1).เรื่อง ญัตติเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบ/พิจารณาอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักปลัดเทศบาล, งานป้องกันฯ, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษา, กองวิชาการและแผนงาน โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  
         2).เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณเชื่อมต่อกับหมู่ที่ 2 ถึงถนนสายบ้านนางกมลมาศ มีสุขโข หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 2,386,000 บาท)(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง
         3).เรื่อง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  จำนวนเงิน 154,000 บาท)(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง
         4).เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการต่อเติมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ก่อสร้างสระน้ำ) จำนวนเงิน 152,000 บาท)(กองการศึกษา) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง
         5).เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง
         6).เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักปลัดเทศบาล, งานป้องกันฯ, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษา, กองวิชาการ โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  
         7).เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณเชื่มต่อกับหมู่ที่ 2 ถึงถนนสายบ้านนางกมลมาศ มีสุขโข หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 2,386,000 บาท)(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  
         8).เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  จำนวนเงิน 154,000 บาท)(กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง
         9).เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการต่อเติมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ก่อสร้างสระน้ำ) จำนวนเงิน 152,000 บาท)(กองการศึกษา) โดยมีมติเห็นชอบ 10 เสียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 15.42 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player