หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดกิจกรรมจิตอาสา แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นายนิสิต  สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย  เป็นประธานใน
พิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำ ความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บริเวณท่าน้ำวัดหนองลาน หมู่ที่ 5 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีนายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย พระครูวินิจ ศีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดหนองลาน,
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง, คุมประพฤติอำเภอนครไทย, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จิตอาสาในตำบลนครไทย, ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาน, เจ้าหน้าที่จากกศน.นครไทย และประชาชนชาวบ้านหนองลาน ประมาณ 150 คน ได้ร่วมกันผสมปูนซีเมนต์กับทรายบรรจุกระสอบ (มัดปากกระสอบ) แล้วช่วยกันลำเลียงไปกั้นน้ำบริเวณหลังวัดหนองลาน  เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็ว ป้องกันในฤดูแล้งไม่ให้น้ำแห้ง เพื่อกักน้ำไว้ใช้ด้านการเกษตรและให้สัตว์ได้บริโภคต่อไป
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ นายอาวุธ ยวนแห่ว เลขานุการนายกอบจ.พิษณุโลกเป็นตัวแทน อบจ.พิษณุโลก ได้นำทราย, ปูนซีเมนต์, กระสอบทราย ฯลฯ มาสนับสนุน ซึ่งเจ้าอาวาสวัดหนองลานและพี่น้องชาวบ้านหนองลาน  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09.54 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/44

ลำดับภาพที่ 2/44

ลำดับภาพที่ 3/44

ลำดับภาพที่ 4/44

ลำดับภาพที่ 5/44

ลำดับภาพที่ 6/44

ลำดับภาพที่ 7/44

ลำดับภาพที่ 8/44

ลำดับภาพที่ 9/44

ลำดับภาพที่ 10/44

ลำดับภาพที่ 11/44

ลำดับภาพที่ 12/44

ลำดับภาพที่ 13/44

ลำดับภาพที่ 14/44

ลำดับภาพที่ 15/44

ลำดับภาพที่ 16/44

ลำดับภาพที่ 17/44

ลำดับภาพที่ 18/44

ลำดับภาพที่ 19/44

ลำดับภาพที่ 20/44

ลำดับภาพที่ 21/44

ลำดับภาพที่ 22/44

ลำดับภาพที่ 23/44

ลำดับภาพที่ 24/44

ลำดับภาพที่ 25/44

ลำดับภาพที่ 26/44

ลำดับภาพที่ 27/44

ลำดับภาพที่ 28/44

ลำดับภาพที่ 29/44

ลำดับภาพที่ 30/44

ลำดับภาพที่ 31/44

ลำดับภาพที่ 32/44

ลำดับภาพที่ 33/44

ลำดับภาพที่ 34/44

ลำดับภาพที่ 35/44

ลำดับภาพที่ 36/44

ลำดับภาพที่ 37/44

ลำดับภาพที่ 38/44

ลำดับภาพที่ 39/44

ลำดับภาพที่ 40/44

ลำดับภาพที่ 41/44

ลำดับภาพที่ 42/44

ลำดับภาพที่ 43/44

ลำดับภาพที่ 44/44
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988