หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำพาย  
 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   สร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำพาย หมู่ที่ 8 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีนายจิตรกร แก้วมาลัย ประธานสภาเทศบาลตำบลนครไทย  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง, คุมประพฤติอำเภอนครไทย และประชาชนชาวบ้านน้ำพาย ประมาณ 120 คน ได้ร่วมกันผสมปูนซีเมนต์กับทรายบรรจุกระสอบ (มัดปากกระสอบ) แล้วช่วยกันลำเลียงกระสอบทรายไปกั้นน้ำบริเวณลำน้ำ ซึ่งเป็นที่ติดตั้งแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำพาย เพื่อกั้นน้ำไม่ให้ไหลเร็ว สำหรับกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองลาน, บ้านน้ำพาย และบ้านด่าน ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งและเลี้ยงสัตว์
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ นายอาวุธ ยวนแห่ว เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลกเป็นตัวแทน อบจ.พิษณุโลก ได้นำทราย, ปูนซีเมนต์, กระสอบทราย ฯลฯ  มาสนับสนุน ซึ่งเทศบาลตำบลนครไยและประชาชนบ้านน้ำพาย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2563 เวลา 14.36 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988