หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
 

       เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563  ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์เทคโนโลยี เวลา 08.30 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 71 คน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย,  ฝึกเทคนิคการค้นหาทางกายภาพ, การค้นหาแบบหน้ากระดาน, การค้นหาแบบเข็มนาฬิกา
รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย, การฝึกสถานการณ์จำลอง การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย หรือสถานการณ์ภัยอื่น ๆ โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกัน เขต 9

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 14.07 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988