หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนครไทย  
 

       เมื่อวันที่ 30-31 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น.นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย ได้นำเจ้าหน้าที่เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนครไทย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีบทบาทในการรับนโยบายการบริหารงานของเทศบาลไปสู่ประชาชนในรูปแบบของการให้บริการที่ดีมีคุณภาพต่อไป
       สำหรับกิจกรรมในการศึกษาดูงานมีดังนี้
       วันที่ 30 มกราคม 2563 ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ “ความสำเร็จของเทศบาลในการบริหารจัดการที่ดี” และ “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ” ณ เทศบาลตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
       และวันที่ 31 มกราคม 2563 ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาสวนน้ำบึงบัว และการบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบบูรณาการ ณ เทศบาลตำบลสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2563 เวลา 09.29 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988