หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2563  
 

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายนิสิต สวัสดิเทพ  นายอำเภอนครไทย เป็นประธาน เปิดโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เทคโนโลยี (ชั้น 2) เทศบาลตำบลนครไทยเห็นถึงความสำคัญของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการประชาชน  แต่พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน, ขาดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  จึงได้จัดอบรมขึ้นโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
      สำหรับกำหนดการในการอบรมมีดังนี้  เวลา 08.30 น. พิธีเปิดการอบรม  เวลา  09.00 น. -16.30 น.  รับฟังการบรรยายในหัวข้อ   “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540”  และ พ.ร.บ. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากศาลแขวงอำเภอนครไทย คือ นางสาวบุปผา ครุฑบุตร เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 15.04 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988