หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเนินมะปราง  
 

       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครไทย นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเนินมะปราง ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ตามหลัก 3R ซึ่งนำโดยนายพงศกร พิพัฒนเดชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเนินมะปราง จำนวน 21 คน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลก, แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพื้นที่ และ เวลา 13.00 น.ศึกษาดูงานระบบเตาเผาขยะ, วิธีการจัดการ และปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 14.26 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988