หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยประชุมหารือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ, ผตอ.ธรชวัช แจ่มอุดมโชต ผกก.สภ.นครไทย, นายสมศักดิ์ เคน้ำอ่าง คุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย, นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และผู้ประกอบการค้าขาย มาประชุมหารือแนวทางกรปิดตลาดบริเวณ 5 แยกอุดรดำริ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 ได้พบผู้ป่วย จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลตำบลนครไทยนั้น
     เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคฯ ให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2193/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค เช่น ตลาดนัด ถนนคนเดิน ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลนครไทย จึงได้ประชุมหารือ หาแนวทาง และแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าขายในพื้นที่เสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกได้ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด เมื่อครบเวลาตามคำสั่งฯ เทศบาลตำบลนครไทย จะดำเนิการหาแนวทางให้ผู้ประกอบการค้าขาย สามารถดำรงชีวิตได้ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 13.46 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988