หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
การตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563  
 

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนครไทย เป็นคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลงานที่ได้ดำเนินการคัดเลือก ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านเนิสว่าง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
     คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน, กลุ่มออมทรัพย์ และผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพของภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เครื่องจักสาน, ไม้กวาดทางมะพร้าว, พรมเช็ดเท้า ฯลฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 16.06 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988