หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดการฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง  
 

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี โดยมีพันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย
     ต่อมาเวลา 10.00 น.ได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง อาทิเช่น การเลือกสถานที่ ขนาดและชนิดปลา/อัตราที่จะปล่อย การซื้ออาหารให้/การให้อาหารและการจัดการระหว่างเลี้ยง โรคและการป้องกันรักษา พักรับประทานอาหารว่าง และจะต่อด้วยเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน  โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานประมงอำเภอนครไทย นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์ชัยเพ็ง ตำแหน่ง ประมงอำเภอนครไทย
      และเวลา 13.00 น. ได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างกระชังเลี้ยงปลา การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ขนาดและรูปร่างของกระชัง และลงพื้นที่ไปดูการเลี้ยงปลาของประธานกลุ่มอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ หมู่ที่ 4

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 15.16 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652