หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ/ส
 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ/สิ่งแวดล้อม  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายนิสิต  สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณ
หนองทอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำสร้าง ตำบลนครไทย  โดยมีนายเอกชัย โศจิวิศาล
นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย  ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม
ว่าหนองทองเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความสำคัญต่อประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนครไทย  ทีได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรและจับสัตว์น้ำไปบริโภค  ทำให้มีผล
กระทบต่อการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ, การอนุบาลตัวอ่อน และการใช้เครื่องมือจับ
สัตว์น้ำ  เทศบาลฯ จึงได้จัดอบรมเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ำ, ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงามและให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยมีประชาชนจาก 13 หมู่บ้านเข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน เทศบาลตำบลนครไทย
ขอขอบคุณศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ที่ได้สนับสนุน
คุณสมโชค คล้ายจินดา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และคุณพิมพ์ผกา พวงสมบัติ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เป็นวิทยากร

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 10.55 น. โดย คุณ ภานุ ออมสิน

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988