หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมช
 
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เทคโนโลยี โดยมีพันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมกล่าวคือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนโดยประชาชนใน
ท้องถิ่นได้พึ่งพา และใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางตรง/ทางอ้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมและเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  โดยเฉพาะขยะถือเป็นปัญหาที่สำคัญระดับประเทศ  เนื่องจากจำนวนประชากรและสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นด้วย  ปัญหาดังกล่าวหากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคตจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต  ความปลอดภัย
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน  ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีเยาวชน ประชาชนและผู้นำชุมชนเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
สำหรับกิจกรรมการอบรมมีดังนี้ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  การจัดการทรัพยากรน้ำ,การจัดการคุณภาพอากาศ,
การจัดการขยะ,บทบาทของแกนนำด้านสิ่งแวดล้อม, การจัดการพลังงานและการ
ประหยัดพลังงาน โดยนางสาวกฤติกา กิตติวิโรจน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 11.09 น. โดย คุณ ภานุ ออมสิน

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988