หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ
 
กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลนครไทยได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรี-ศรีอินทราทิตย์ โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลทุกระดับ และได้แบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.จัดให้มีการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
2.บุคลากรของเทศบาลตำบลนครไทยทุกคนได้ร่วมกันตัดหญ้า, ตัดกิ่งไม้, กวาด-ถูพื้น
และจัดเก็บขยะทุกชนิด นำไปกำจัดตามกรรมวิธี MBT.และเผาด้วยเตาเผาไฟฟ้าแรงสูง
ณ บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 11.17 น. โดย คุณ ภานุ ออมสิน

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988