หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทยครั้งแรก หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง  
 

      เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก มีมติเห็นชอบ  ให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนครไทย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครไทย ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนสมาชิกครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  ที่ผ่านมา โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบอำนาจให้ นายนิสิต  สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย  
      ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ครั้งแรก ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครไทย โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ และนายอำเภอนครไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายทัศนะ คำปั้น เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลนครไทย และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง  นางเรณู บัวสิงคำ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลนครไทย และตามมติที่ประชุมคัดเลือก พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนครไทย พร้อมทั้งมีมติเปิดสมัยประชุมให้ นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 14.08 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-987