หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนครไทยจัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงาน  
 

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสยาม บุญต่อ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ, โครงการจากกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), โครงการจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2564, ปัญหาด้านขยะมูลฝอย, เกณฑ์การประเมินหมู่บ้านต้นแบบ และการประกอบกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครไทย โดยมีผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยี เทศบาลตำบลนครไทย เพื่อชี้แจง ซักซ้อมการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 14.14 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-987