หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดการอบรมเยาวชนนครไทยหัวใจใสสะอาด ร่วมป้องกันการทุจริตฯ  
 

          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเยาวชนนครไทยหัวใจใสสะอาด ร่วมป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม เพื่อให้มีความรู้ความตระหนักและการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้เด็กและเยาวชนตระหนักในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับบุคคลในครอบครัว ในสถานศึกษาหรือในชุมชนของตนเอง โดยมีนางสาวบุพผา ครุฑบุตร เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ จากสำนักงานศาลแขวงนครไทย เป็นวิทยากร

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 10.01 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988