หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562  
 

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง โดยยกเลิกการใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่นที่ใช้อยู่เดิมทั้งหมด ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก
     กองคลัง เทศบาลตำบลนครไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดอบรมขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง, เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และผู้นำหมู่บ้านได้เข้าใจถึงขั้นตอน, ระยะเวลาของการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการต่อต้านทุจริต โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักคลังจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นางรัชนีวรรณ ประดิษฐ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ และนายโกสินทร์ จรรยา นักวิชาการคลังชำนาญการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 12.55 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player