หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
030-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
029-มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
042-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
041-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
040-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
039-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร-ประกาศจรรยาบรรณของพนักงาน [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร-ประกาศเจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนครไทยว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจโดยมิชอบ [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2