หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
เรื่อง รายงานสถิติผู้เข้าใช้บรืการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ประจำเดือนเมษายน 2562) [ 11 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 9 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562) [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 21 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)  
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988