หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (5 บทความ) [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (5 บทความ) [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 7 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ช่องทางติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2      3   
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-987