หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนครไทย (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธราช ๒๕๖๐ (สำหรับเด็กออายุ ๓-๔ ปี) [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนครไทย (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธราช ๒๕๖๐ (สำหรับเด็กออายุต่ำกว่า ๓ ปี) [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 1567  
 
เเผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เรื่อง เเผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของเทศบาลตำบลนครไทย [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลนครไทย รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสเเละตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลนครไทย [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-987