หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
021-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ-ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
021-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ-ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เตาเผาขยะ) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
021-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ-โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯหมู่ที่8-เขตติดต่อนาบัว [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
021-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมต่อหมู่ที่2-หมู่ที่4 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
021-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 7 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
021-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ-ติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่5-8 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)