หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
024-รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 กันยายน 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2 สิงหาคม 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 กรกฎาคม 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มีนาคม 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 มกราคม 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ธันวาคม 2561 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พฤศจิกายน 2561 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 9 ตุลาคม 2561 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ประจำเดือนมีนาคม) [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)