หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
เทศบัญญัติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 397  
 
เทศบัญญัติ ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 106  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 158  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 128  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 154  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652