หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งในการลา มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำฯ [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ (การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานสรุปการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652