หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มืองานทะเบียน(สำหรับเจ้าหน้าที่) [ 22 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศใช้คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ [ 18 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ [ 18 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ [ 18 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มืองานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ [ 18 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ [ 18 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ [ 18 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือเกี่ยวกับภาษีป้าย ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือเกี่ยวกับภาษีป้าย ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือเกี่ยวกับภาษีป้าย ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือเกี่ยวกับภาษีป้าย ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652