หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนครไทยว่าทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564) [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนครไทย [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
แผ่นพับ เรื่อง การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิติบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลนครไทย [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652