หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนครไทย [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
แผ่นพับ เรื่อง การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-987