หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
การแสดงผลการประเมินความเสี่ยง [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
การแสดงผลการประเมินความเสี่ยง [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652