หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
การแสดงผลการประเมินความเสี่ยง [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การแสดงผลการประเมินความเสี่ยง [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652