หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ของการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปี 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนครไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนครไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)