หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนครไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนครไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)