หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
การเดินจากจังหวัดพิษณุโลกถึงอำเภอนครไทยทางโดยทางรถยนต์ ได้แก่ เส้นทางหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 2013 เป็นถนนลาดยางสภาพดี ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จากอำเภอเมืองพิษณุโลกไปอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ที่กิโลเมตรที่ 68 จากอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งก็คือตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย เข้าสู่เทศบาลตำบลนครไทยเป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร รวมระยะทาง 97 กิโลเมตร เส้นทางสายรอง ที่สามารถเข้าสู่ ชุมชนเทศบาลตำบลนครไทยได้อีกเส้นทางหนึ่งคือทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1143 จากอำเภอชาติตระการเข้ามา เส้นทางสายรองอีกสายหนึ่งคือทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1248 แยกจากทางหลวงหมายเลข 2013 ไปตำบลนาบัว ตำบลนครชุม และตำบลน้ำกุ่ม เป็นถนนลาดยางสภาพปานกลาง เป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร ตำบลนครชุมและตำบลน้ำกุ่ม อยู่ในร่องเขาที่เข้าออกได้เพียงทางเดียว ส่วนทางเชื่อมติดต่อ ภายในชุมชนโดยส่วนมากเป็นถนนลาด ยางสภาพ ปานกลาง นครไทยมีสถานีรถโดยสารประจำทาง 1 แห่ง เป็นของเอกชน (บ.นครไทยชาติตระการเดินรถ 2514) ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2013 ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำ จำนวน 1 สาย
 
ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 5 สาย
 
บึง หนองและอื่นๆ จำนวน 13 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
บ่อโยก จำนวน 8 แห่ง
 
บ่อน้ำตื่น จำนวน 4 บ่อ
 
บ่อบาดาล จำนวน 64 บ่อ
 
ฝายกันน้ำ จำนวน 9 ฝาย
 
 
ทรัพยากรน้ำ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำแควน้อย แหล่งกำเนิดของต้นน้ำเกิดจากลำห้วยหลายสาย ไหลมารวมกันจากทางชายแดนของประเทศลาว
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำจากลำน้ำแควน้อยทำประปาและทำการเกษตร
ทรัพยากรป่าไม้
 
พื้นที่ในเขตเทศบาล ในส่วนที่ไม่ใช่เขตชุมชนหนาแน่น เป็นทุ่งนาสลับภูเขาในด้านทิศเหนือ มีป่าไม้บนภูเขาสูง และพื้นราบเป็นทุ่งนา
แหล่งทรัพยากรป่าไม้ในเทศบาลจึงอยู่ในเขตภูเขาด้านทิศเหนือของเขตเทศบาล
สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
ในเขตเทศบาลฯ ยังขาดสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกมาก การก่อสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เทศบาลฯ ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลสวนสาธารณะบริเวณนี้ ต่อไปก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งใหม่
 
 
 
รถยนต์ดับเพลิง มี 1 คัน จุน้ำได้ 5,000 ลบ.ม.
 
รถบรรทุกน้ำ มี 3 คัน จุน้ำได้ 10,000, 6,000 และ 5,000 ลบ.ม.
 
รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
 
รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
 
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ
 
เรือพลาสติก จำนวน 6 ลำ
 
ถังเก็บน้ำถ้วยแชมเปญ ขนาด 20,000 ลิตร
 
ถังเคมีดับเพลิง จำนวน 176 ถัง
 
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 24 หัว
 
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำแบบเบนซิน จำนวน 2 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
 
เครื่องตัดถ่าง จำนวน 1 ชุด
 
เครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652